Vi är nu ISO-certifierade!

Vi är stolta att kunna meddela att vi nu är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. I och med dessa båda certifieringar kan vi nu visa att vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Att leverera utbildning med hög kvalitet har alltid varit en självklarhet och en stolthet för oss. Nu är det så roligt att få ett riktigt bevis på det!

Certifieringen är också en trygghet för våra elever, deltagare, kunder och anställda som kan se att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling med utgångspunkt från alla de som jobbar med eller för oss.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet
En ISO 9001-certifiering visar att KUI är dedikerade till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö
En ISO 14001-certifiering visar att KUI lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter.


Marie Palmgren, verksamhetschef

Hur har arbetet gått till?
Vi har genomfört en internrevision där vi granskat oss själva, vad som fungerar och inte fungerar. Vi har utvärderat våra processer och vad som ska prioriteras framöver. På själva revisionen hade vi besök av revisorn på tre av våra enheter samt i ledningsgruppen. Revisorn kontrollerade att dokumentationen stämde överens med verkligheten och att vi uppfyllde alla krav.

Vad har varit största utmaningen?
Förstå alla nya begrepp/dokument och omsätta dem till KUIs verksamhet.

Vad har varit mest positivt?
Att få en genomlysning av hela vår verksamhet. Att vi har ordning och reda på rutiner, instruktioner och övrig dokumentation

Vad är nästa steg?
Se till att utvecklingen sker inom hela verksamheten och inte bara på pappret – ett system för att hela tiden bli bättre.