Vi öppnar upp för sen anmälan till Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Yrkeshögskoleutbildning inom Vård & omsorg

Specialistundersköterska Multisjuka äldre

  • Stockholm – öppen för sen ansökan t.om. 29 maj 2020
  • Eskilstuna/Gotland – öppen för sen ansökan t.om. 14 juni 2020
  • Uppsala/Umeå – öppen för sen ansökan t.om. 14 juni 2020

Det finns ett fåtal platser kvar och tidig inlämnad komplett ansökan har förtur till plats.

Ansökningslänkar

Ansökan Specialistundersköterska Stockholm ›› Ansökan Specialistundersköterska Uppsala/Umeå ›› Ansökan Specialistundersköterska Eskilstuna/Gotland››