Viktig information – angående kursen akutsjukvård Komvux Stockholms län

I kursen akutsjukvård ingår det praktik på en arbetsplats inom landstinget (ex sjukhus, vårdcentral). Under våren 2017 kan tyvärr inte Landstinget erbjuda det antal praktikplatser som behövs i Stockholms län. Detta har tyvärr drabbat skolor som erbjuder kursen akutsjukvård.

Det innebär att antalet praktikplatser under våren 2017 inte är tillräckligt många i Stockholms län för att räcka till alla de vuxenstuderande som ska läsa kursen akutsjukvård. KUI har försökt få tag i fler praktikplatser men utan framgång. Det är ej heller tillåtet att på egen hand som elev ordna praktikplats inom akutsjukvården i Stockholms län.

För att säkerställa att våra pågående elever som läser kursen akutsjukvård inom inriktningen Hälso- och sjukvård får tillgång till de få praktikplatser som finns, så kan vi ej anta nya elever till period 2. Därför är kursen akutsjukvård/kurspaket Hälso- och sjukvård ej sökbara i webbkatalogen till studiestarten 20 mars 2017.

Om du vill läsa denna kurs/kurspaket rekommenderar vi dig att söka till augustistarten alternativt välja ett annat kurspaket (äldreomsorg, psykiatri/socialt behandlingsarbete eller funktionsnedsättning). Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg.

Läs mer om Vård- och omsorgsutbildningen och våra inriktningar ››

Läs mer om ansökan ››