Webbenkät Komvux Linköpings kommun öppen t.om. 8 nov 2020

Alla deltagare inom gymnasial vuxenutbildning i Linköpings kommun ska fylla i kommunens webbenkät under vecka 42 till 45. 

Du kommer att få ett mejl från kommunen med en länk till enkäten. Du loggar in och svarar på frågorna. Enkäten är öppen fram till söndag 8 november 2020. Om du inte har fått något mejl kontaktar du vuxenutbildningen i Linköpings kommun.

Tack på förhand för dina svar!

/KompetensUtvecklingsInstitutet


Centrum för vuxenutbildning i Linköpings kommun
Telefon: 013-20 55 00
E-post: cfv.vux@linkoping.se
Webb: linkoping.se/vuxenutbildning