Webbutbildningar – Linné Omsorg AB

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Linné Omsorg AB att genomföra utbildningarna Webbutbildningar, för ny personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Utbildningarna omfattar 4-8 timmar för introduktionsutbildningen, samt 6-10  timmar för Yrkessvenskan. De genomförs digitalt via teams enligt rekommendationer och riktlinjer. Utbildningarna fokuserar bland annat på:

Omfattning – Yrkessvenska

Scenario 1

 • Korta beskrivningar + övningar på ansvar och arbetsuppgifter
 • Förklaringar och övningar på nyckelord
 • Förklaringar och övningar på riskområden
 • Förklaringar och övningar APT-Möten

Scenario 2

 • Levnadsberättelser med ord och övningar kring Fysiska kroppen
 • Hjärta & lungor
 • Sjukdomar som tex hjärtsvikt & KOL
 • Tecken på att vara observant vid försämrat tillstånd
 • Dokumentation
 • Vård & Omsorgsbehov
 • Övningar kring svåra möten

Scenario 3

 • Levnadsberättelser med ord och övningar kring fysiska kroppen
 • Nervsystemet
 • Parkinsons sjukdom
 • Tecken på att vara observant vid försämrat tillstånd
 • Dokumentation
 • Vård & Omsorgsbehov
 • Övningar kring bedömning vid fallrisk

Scenario 4

 • Levnadsberättelser med ord och övningar kring syn och hörselnedsättning
 • Syn & hörsel
 • Egna resurser
 • Tecken på att vara observant vid försämrat tillstånd
 • Dokumentation
 • Vård & Omsorgsbehov
 • Övningar kring bemötande av känslor samt kommunikation med anhöriga

Omfattning – Introduktionsutbildning äldreomsorg

Scenario 1

 • Ansvar och arbetsuppgifter
 • Yrkeskategorier, anställning och ansvar
 • APT-Möten
 • Basala hygienrutiner
 • Kontaktmannaskap
 • Delegering
 • Svenska högtider

Scenario 2

 • Att leva med Hjärt- och lungsjukdom
 • Att leva med KOL
 • Kroppens anatomi
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Självbestämmande och integritet
 • Bemötande och förhållningssätt

Scenario 3

 • Hjärnan funktion
 • Nervsystemet
 • Att leva med Parkinsons sjukdom
 • Resurser
 • Vård-och omsorgsbehov
 • Fall och fallrisk
 • Smärta

Scenario 4

 • Att leva med syn- och hörselnedsättning
 • Kommunikation
 • Resurser
 • Vård- och omsorgsbehov
 • Känslor, sinnesintryck
 • Svåra möten
 • Anhörigkontakt

Utbildningen är webbaserad och genomförs via lärarplattformen Omnius.

 

Läs mer om liknande koncept Introduktionsutbildning Läs mer om liknande koncept Yrkessvenska