Yh-mässa Östergötland 14 mars 2018

Välkommen på Yh-mässa Östergötland 14 mars 2018

2018 kommer Yh-mässa att hållas den 14 mars på Arbis, Repslagaregatan 30, Linköping. Mässan är öppen mellan klockan 13.00-17.00 och då finns alla YH-utbildningsanordnare i länet på plats.

Vad är yrkeshögskolan?
Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett behov på arbetsmarknaden och de utvecklas och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Det nära samarbetet med arbetslivet präglar hela utbildningen. Arbetsgivare är aktiva både i planeringen av utbildningarna och i genomförandet, till exempel genom att föreläsa och att erbjuda praktik.

Stora chanser till jobb
De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Det kallas för LiA (Lärande i Arbete). Genom LiA:n får du som studerande arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och dessutom kontakt med möjliga arbetsgivare innan du är examinerad. Undersökningar visar att majoriteten av de studernade får arbete direkt efter avslutad utbildning.

Läs mer: http://www.yh4.se


Läs mer om våra yh-utbildningar

Stödpedagog

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns ett stort behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd.
Stödpedagog200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Behovet av specialistutbildade undersköterskor inom äldreomsorgen ökar i takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad och äldre med komplext omvårdnadsbehov har ökat i såväl ordinärt som särskilt boende. Under denna utbildning får du kompetens för att kunna arbeta som specialistundersköterska med multisjuka äldre som arbetsfält.
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018