YH-mässan i Västerås 8 mars 2018

Välkommen till YH-mässan i Västerås 8 mars 2018

YrkeshögskolanKom och träffa anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och ta reda på mer om utbildningarna som finns i Västmanland. 

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala och kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets aktuella behov. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbild-ningen. Så många som 9 av 10 som studerar på en YH-utbildning får jobb eller startar eget efter examen.

När: Torsdag 8 mars kl 15.30 – 17.00
Plats: Arbetsförmedlingen Stora Gatan 33, Västerås

Läs mer om våra yh-utbildningar


Stödpedagog

Inom den privata och offentliga omsorgen och skolan finns ett stort behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd.

Stödpedagog (Linköping)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018

Stödpedagog (Västerås)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Västerås, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre

Behovet av specialistutbildade undersköterskor inom äldreomsorgen ökar i takt med att sjukvården blir alltmer specialiserad och äldre med komplext omvårdnadsbehov har ökat i såväl ordinärt som särskilt boende. Under denna utbildning får du kompetens för att kunna arbeta som specialistundersköterska med multisjuka äldre som arbetsfält.

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Eskilstuna)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Eskilstuna, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Uppsala)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Uppsala, start aug 2018

Specialistundersköterska Multisjuka Äldre (Linköping)
200 Yh-poäng, distans med fysiska träffar i Linköping, start aug 2018