Stödpedagog - ny start

Stödpedagog – ny start 11 januari 2021. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet. Ansökan öppen 14 sep – 30 nov 2020.

Läs mer

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner

ÖPPEN för sen ansökan t.om. 30 sep 2020
Yh-utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och för dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Läs mer

YH-flex - Specialistundersköterska Multisjuka äldre

ANSÖKAN ÖPPEN t.om. 11 okt  2020
Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att vårda äldre? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska Multisjuka äldre?

Läs mer

Kalendarium

Nyhetsflöde

KUI i sociala medier