Ansökan KUI Yrkeshögskola

Så här ansöker du

När du bestämt dig vilken Yh-utbildning du vill läsa klickar du på ansökningsknappen för den utbildning du önskar ansöka till. Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se.

Ansökan går till på följande sätt:

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj vilken eller vilka utbildningar du vill söka samt på vilken ort
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Yh-utbildningar

Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Specialistbarnskötare Funktionsvariationer/Språkutveckling, Stockholm ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Specialistundersköterska Multisjuka äldre, Stockholm ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Uppsala/Umeå ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Eskilstuna/Gotland ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Stödpedagog, Växjö/Varberg ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Stödpedagog, Linköping ›› Ansökan 2020-02-03--2020-05-05: Stödpedagog, Västerås/Luleå ››

Korta yh-utbildningar

Palliativ vård, 30 yh-poäng (Linköping, Stockholm, Eskilstuna) ›› Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng (Linköping, Stockholm, Västerås) ›› Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, 25 yh-poäng (Linköping, Stockholm, Eskilstuna) ›› Ansökan 2020-04-17--2020-06-14: Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, Linköping ›› Ansökan 2020-04-17--2020-06-14: Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, Västerås ›› Ansökan 2020-04-20--2020-08-09: Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, Linköping ›› Ansökan 2020-04-20--2020-08-09: Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, Stockholm ›› Ansökan 2020-04-20--2020-08-09: Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, Uppsala ››

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

 • Kunskaper i svenska
  Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.
 • Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:
  • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
  • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Det krävs särskilda förkunskaper och yrkeserfarenhet för respektive YH-utbildning. Mer detaljerad information hittar du på respektive utbildningssida.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Saknar du behörighet? Läs in särskilda förkunskaper via Komvux

Saknar du behörighet till en yh-utbildning som du är intresserad av? Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att få läsa kurser på komvux för att bli behörig att söka till yrkeshögskolan.

 • ansök till en yh-utbildning hos oss. Sätt status ”kompletterar senare” och skriv att du avser att läsa upp kursen genom Komvux
 • Kontakta din hemkommun och anmäl dig till den kurs du vill läsa till
 • När du är godkänd i kursen laddar du upp ditt intyg på ”mina sidor” på www.yhantagning.se.
 • Nu kan vi behandla din fullständiga ansökan!

Här kan du läsa mer om hur det går till och vilka kurser du kan läsa upp för att bli behörig.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Våra studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Stockholm
Medborgarplatsen 25, trapphus C, plan 8
118 72 Stockholm
KompetensUtvecklingsInstitutet Eskilstuna
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Slottsgatan 4
722 11 Västerås
KompetensUtvecklingsInstitutet Uppsala
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala