Hitta din Yh-utbildning

Alla våra 6 utbildningar och kurser

Medborgarplatsen
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Kursens syftar till att ge den studerande god kunskap om kliniska bedömningar och färdighet att uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre utifrån personcentrerad vård.

Medborgarplatsen
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg att agera professionellt i rollen som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat.

Eskilstuna, Linköping, Medborgarplatsen, Uppsala
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. …

Linköping
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Behovet av specialistundersköterskor inom äldreomsorgen ökar kraftigt. KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har därför, i nära samverkan med Linköpings kommun, tagit fram en yrkeshögskoleutbildning som ska förse vårdsektorn …

Linköping, Västerås
LSS & Funktionsvariation
Utbildningstyp:
LSS & Funktionsvariation

Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs …

Medborgarplatsen
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap och insikt om hur IT och välfärdsteknologi kan användas som stöd vård och omsorgsinsatser för att samordna …