Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hitta din Yh-utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder yh-utbildningar och yh-kurser på distans på flera orter i Sverige. Här kan du se aktuella utbildningar och kurser. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Alla våra 10 utbildningar och kurser

Linköping, Eskilstuna, Stockholm
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

När andelen äldre befolkning ökar kommer de som är i behov av palliativ öka och det större krav på personalen inom vård och omsorg för …

Linköping, Medborgarplatsen, Västerås
LSS & Funktionsvariation
Utbildningstyp:
LSS & Funktionsvariation

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Psykisk ohälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, …

Medborgarplatsen
Förskola
Utbildningstyp:
Förskola

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och Sverige står inför en stor förväntad brist på förskolelärare. Inom förskolan finns ett stort behov av att …

Medborgarplatsen, Eskilstuna, Uppsala, Linköping
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Äldrevården står inför nya utmaningar. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp …

Linköping, Eskilstuna
Psykiatri
Utbildningstyp:
Psykiatri

Yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska psykiatri ger dig specialiserade kunskaper om exempelvis psykisk ohälsa, digitala arbetssätt, suicid och suicidprevention, hot och våld samt, prevention och återhämtning. WHO räknar med …

Linköping, Västerås, Växjö, Medborgarplatsen
LSS & Funktionsvariation
Utbildningstyp:
LSS & Funktionsvariation

Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka och det finns ett stort behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För …

Linköping, Eskilstuna
Äldreomsorg & Hemtjänst, LSS & Funktionsvariation
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst, LSS & Funktionsvariation

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i välfärdsteknik för att bedriva en kvalitetssäker vård och …

Linköping, Medborgarplatsen, Eskilstuna
Äldreomsorg & Hemtjänst, LSS & Funktionsvariation
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst, LSS & Funktionsvariation

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och …

Medborgarplatsen
Förskola
Utbildningstyp:
Förskola

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att arbeta med barn? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till …

Medborgarplatsen
Äldreomsorg & Hemtjänst
Utbildningstyp:
Äldreomsorg & Hemtjänst

Har du mångårig yrkeserfarenhet och stor kunskap av att vårda äldre? Vill du validera din yrkeserfarenhet för att kunna studera för en yrkeshögskoleexamen till Specialistundersköterska …