Intresseanmälan Yrkeshögskola

Fyll i dina uppgifter så får du information om våra YH-utbildningar. Du får också löpande information om kommande kursstarter, sista ansökningsdatum och andra evenemang kopplade till området Yrkeshögskola.

Alla fält markerade med * är obligatoriska fält.

    Hantering av personuppgifter: När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera din intresseanmälan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildningen du är intresserad av. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen. Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud på HÄR ». Du hittar mer information på trygg.academedia.se »