Yrkesutbildning i Eskilstuna

För dig som bor i Eskilstuna kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning inom Vård & omsorg samt Barn & fritid

I samarbete med Eskilstuna kommun erbjuder vi gymnasial vuxenutbildning (komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom Vård och omsorg eller Förskola och fritidsverksamhet. Lärarledd undervisning genomförs på Gamla Tullgatan 1centralt i Eskilstuna. Du ansöker du till våra utbildningar via kommunens webbansökan. Nästa studiestart till hösten 2017.

Vård- och omsorgsutbildningen

Längd: 82 veckor
Studietakt: Heltid
Förkunskapskrav: Grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk
Kommande studiestart: Hösten 2017

En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Läs mer ››

Barn- och fritidsutbildningen

Längd: 75 veckor
Studietakt: Heltid
Förkunskapskrav: Grundläggande Svenska/Svenska som andraspråk
Kommande studiestart: Hösten 2017

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Läs mer  ››

Kostnad

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Ansökan via Eskilstuna kommun

Är du folkbokförd i Eskilstuna kommun ansöker du till våra yrkesutbildningar via kommunens webbansökan. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Läs mer ››

Vem får delta i en Yrkesutbildning?

Yrkesutbildning riktar sig till personer som saknar fullständig gymnasieutbildning och som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Antalet platser är begränsat. Du som är inskriven på Arbetsförmedlingen bör hämta ett arbetslöshetsintyg och bifoga i din ansökan. Kom ihåg att bifoga betyg som styrker att du är behörig (att du har rätt förkunskaper) till utbildningen.

Kontakta KUI vuxenutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI)
Utbildningslokal: Gamla Tullgatan 1, Eskilstuna (Eductus lokaler)
Postadress: KompetensUtvecklingsInstitutet, Munkgatan 18, 722 12 Västerås
Telefon: 021-475 20 20
E-post: sodermanland@kui.se