Yrkesutbildning i Flen

Yrkesutbildning i Flen för dig som vill arbeta inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

I samarbete med Flens kommun erbjuder vi yrkesutbildning i Flen som ökar dina möjligheter till arbete inom Vård och omsorg eller Förskola och fritidsverksamhet. Lärarledd undervisning genomförs i våra lokaler på von Kraemers väg 8  Flen. Du ansöker du till våra utbildningar via kommunens ansökan.

Vård- och omsorgsutbildningen

En yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, stödassistent, skötare inom psykiatrisk vård eller personlig assistent. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom vården och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Det finns ett stort behov av undersköterskor, framför allt inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Läs mer ››

Barn- och fritidsutbildningen

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, boendestödjare, stödassistent eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen inleds med två orienteringsveckor där du får möjlighet att berätta vad du har för tidigare erfarenhet inom barnomsorgen och om du till exempel redan har läst någon av kurserna. Efterfrågan på personer som arbetar inom pedagogiskt arbete som exempelvis barnskötare och elevassistenter kommer att öka under de närmaste tio åren. Läs mer ››

Kostnad

Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) är kostnadsfritt och studiemedelsberättigat. Däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva. Studiestöd kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Ansökan via Flens kommun

Är du folkbokförd i Flens kommun ansöker du till våra yrkesutbildningar via kommunens ansökan. Det är alltid din hemkommun som beviljar din studieplats. Läs mer ››

Kontakta skolan

KompetensUtvecklingsInstitutet bedriver utbildningen på uppdrag av Flens kommun. Lärarledd undervisning och studieverkstad genomförs på plats i Flen.

Utbildningslokal
Aktivitetshuset Skjortan, Drottninggatan 24, 642 37 Flen

016-15 54 30