KUI Komvux Stockholm – yrkesutbildning undersköterska eller barnskötare

Vill du arbeta med människor? Vill du ändra yrkesinriktning? Vill du öka dina möjligheter till jobb?

Då kan en yrkesutbildning hos KompetensUtvecklingsInstitutet vara det du söker. Vi är specialiserade på att utbilda undersköterskor och barnskötare.

Inom vissa yrken saknas det arbetskraft vilket gör att det kan vara lättare att få jobb. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg samt förskola, skola och fritidsverksamhet. Satsa på en yrkesutbildning via Stockholm Komvux eller någon annan kommun som vi har avtal med i Stockholms län.

Vi har ett nära samarbete med företag och verksamheter inom vård, omsorg förskola och skola. Det gör att vi ständigt är uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden.

  • Du möts av behöriga lärare med gedigen yrkeserfarenhet
  • Vi har skolor på Fridhemsplan och Medborgarplatsen
  • Vi finns på centrala lägen nära tunnelbana, buss och pendeltåg
  • Vi erbjuder extra stöd vid behov
  • Välj en studieform som passar dig – distans, klassrum eller lärling
  • Du kan kombinera arbetar med studier
  • Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad
  • Prakiska övningar ingår i utbildningen
  • Vi erbjuder validering för dig som har yrkeserfarenhet sedan tidigare

9 av 10 elever har arbete eller har valt att studera vidare efter avslutade studier.
9 av 10 elever kan rekommendera KUI till andra


Sista ansökan 20 januari till Stockholm Komvux

Du ansöker via vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd. Det är alltid din kommun som avgör om du blir beviljad en plats. Sista ansökningsdag beror på vilken kommun du är folkbokförd i men studiestarten är densamma.

Klicka på din kommun här nedan för detaljerad information.

Sundbyberg 18 januari -19
Stockholm 20 januari -19
Danderyd 20 januari -19
Täby 20 januari -19
Vallentuna 20 januari -19
Vaxholm 20 januari -19
Österåker 20 januari -19
Sigtuna 20 januari -19
Sollentuna 20 januari -19
Solna 20 januari -19
UpplandsVäsby 20 januari -19
Järfälla 20 januari -19
Botkyrka 21 januari -19
Huddinge 21 januari -19
Södertälje 21 januari -19
Nykvarn 21 januari -19
Salem 21 januari -19
Norrtälje 21 januari -19
Lidingö 3 februari -19
Upplands-Bro 10 februari -19
Nacka Kontinuerlig antagning
Värmdö Kontinuerlig antagning

Barnskötare yrkesutbildning

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen ger dig en bred grund samt en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. Det finns ett stort behov av utbildade barnskötare i hela Sverige. Barnskötare efterfrågas så länge det är brist på förskollärare och antalet barn i förskole- och grundskoleåldern ökar fram till 2022.

Studiestarter: Januari, mars, augusti, oktober.

Yrkesutbildning barnskötare, elevassistent ››
Lärlingsutbildning Barnskötare ››


Undersköterska yrkesutbildning

[/one_fourth]

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård- och omsorgsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du möjlighet till arbete inom många yrken; undersköterska, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård, stödassistent, boendestödjare eller vårdare. Undersköterska är ett jobb med goda framtidsutsikter! Efterfrågan på personal inom vård och omsorg väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov.

Studiestarter: Januari, mars, augusti, oktober.

Yrkesutbildning Undersköterska ››
Lärlingsutbildning Undersköterska inom äldreomsorgen ››


Friskvård och hälsa

Friskvård- och hälsoutbildningen är en utbildning som ger dig kunskap om människors hälsa och hälsofrämjande arbete, olika träningsmetoder och ledarskap. Du får dessutom en bra grund om du vill studera vidare inom området. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis hälsocoach, personlig tränare eller gym- och sporthallspersonal. Utbildningen läser du via Fridhemsplan UtbildningsCenter.

Studiestarter: Januari, augusti

Friskvård- och hälsoutbildningen ››


Välj en studieform som passar dig

Klassrum
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Lärling
Som lärling tillbringar du största delen av din utbildning i arbetslivet. Det innebär att du har en teoridag i skolan och övriga dagar är du på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Utbildningen inleds med en orienteringskurs. Lärling erbjuds till studiestarterna januari och augusti.


Några kommentarer från vår senaste elevundersökning

Jag tycker att KUI är jättefin skolan och är så tacksam att fick läsa på den fina skolan.

Mina lärare har varit snabba med respons och svar när man undrar något. Man känner sig sedd.

Jag har känt mig välkommen i skolan. Det har varit fantastisk att komma hit.

Jag tycker mina lärare har varit väldigt tillgängliga och flexibla.

Det är organiserat och proffessionellt.

Engagerade, inspirerande och kunniga lärare.

Bra att kunna kombinera med studier hemma och på skolan.

Är så nöjd med mitt val av utbildning och skola. Att vid vuxen ålder äntligen utbilda sig till det som jag alltid velat jobba med – människor. Absolut bästa beslutet i mitt liv. Tack KUI för utbildningen.

Även om jag har studerat på distans känner jag att jag har haft hjälp och stöd av lärarna jag haft.

Lärare bemöter eleven på ett sätt som eleven behöver för att klara sina studier.

Alla lärare bryr sig och tar hänsyn och lyssnar på vilka behov du behöver.

Lärare som jag har haft har visat stora kunskaper inom sina områden.

Flexibiliteten med distansutbildningen var särskilt bra med utbildningen.

Lärarna hos KUI har erfarenhet inom områden de undervisar i.

Jag har fått sånt positivt bemötande av mina lärare och de hjälper och stöttar mig när jag är i behov av hjälp.


Validering

Du som redan har yrkeserfarenhet, men inga formella betyg, kan genomgå validering och prövning så att du inte behöver studera det du redan kan. Läs mer om validering ››


Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
08-522 506 50
stockholm@kui.se