KUI Komvux i Stockholm – gymnasial vuxenutbildning inom vård, omsorg, barn, fritid och hälsa

Vill du arbeta med människor? Vill du ändra yrkesinriktning för att öka dina möjligheter till jobb? Satsa på Komvux hos KUI!

Inom vissa yrken saknas det arbetskraft vilket gör att det kan vara lättare att få jobb. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg samt förskola, skola och fritidsverksamhet. KUI har ett nära samarbete med företag och verksamheter inom vård, omsorg förskola och skola. Det gör att vi ständigt är uppdaterade på nya krav och förändringar på arbetsmarknaden.

  • Lärare med pedagogisk kompetens och yrkeserfarenhet
  • Skolor på Fridhemsplan och Medborgarplatsen
  • Centrala lägen nära tunnelbana, buss och pendeltåg
  • Extra stöd vid behov
  • Distans, klassrum eller lärling
  • Kombinera arbetar med studier
  • Kostnadsfri och CSN-berättigad utbildning
  • Prakiska övningar ingår

Öppet hus inför ansökan till januaristarten 2019

– få information om våra utbildningar, ställ frågor och få hjälp med din ansökan

KUI Medborgarplatsen – Södermalm

Tisdag 30 oktober kl. 14.00-16.30
Tisdag 6 november kl. 14.00-16.30
KompetensUtvecklingsInstitutet, Medborgarplatsen 25 (Göta Arkhuset), trapphus C, plan 8, Hitta hit ›

KUI Fridhemsplan – Kungsholmen

Torsdag 1 november kl. 14.00-16.30
Torsdag 8 november kl. 14-00-16.30
KompetensUtvecklingsInstitutet, Drottningholmsvägen 39 A, Fridhemsplan. Hitta hit ››


Ansök senast 5-16 november till studiestarten 7 januari 2019

Sista ansökningsdag beror på vilken kommun du bor i. Du ansöker till oss via din hemkommun, det är de som antar dig till utbildningen. Här hittar du information om ansökan till alla kommuner i Stockholms län ››


Barn och fritid

Barn- och fritidsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent. Utbildningen ger dig en bred grund samt en bra utgångspunkt om du vill vidareutbilda dig inom området. 

Det finns ett stort behov av utbildade barnskötare i hela Sverige. Barnskötare efterfrågas så länge det är brist på förskollärare och antalet barn i förskole- och grundskoleåldern ökar fram till 2022.

Barn- och fritidsutbildningen (Barnskötare, Elevassistent) ››
Lärlingsutbildning Barnskötare ››


Vård och omsorg

[/one_fourth]

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård- och omsorgsverksamhet. Efter avslutad utbildning har du möjlighet till arbete inom många yrken; undersköterska, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård, stödassistent, boendestödjare eller vårdare.

Undersköterska är ett jobb med goda framtidsutsikter! Efterfrågan på personal inom vård och omsorg väntas vara mycket stor under det närmaste åren. Detta beror bland annat på att befolkningen och antalet äldre har ökat, vilket lett till ett växande vårdbehov.

Vård- och omsorgsutbildningen (Undersköterska, Personlig assistent, Skötare) ››
Lärlingsutbildning Undersköterska inom äldreomsorgen ››


Friskvård och hälsa

Friskvård- och hälsoutbildningen är en utbildning som ger dig kunskap om människors hälsa och hälsofrämjande arbete, olika träningsmetoder och ledarskap. Du får dessutom en bra grund om du vill studera vidare inom området. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis hälsocoach, personlig tränare eller gym- och sporthallspersonal. Utbildningen läser du via Fridhemsplan UtbildningsCenter. Friskvård- och hälsoutbildningen (Hälsocoach, Personlig tränare) ››


Välj en studieform som passar dig

Klassrum
Du deltar i lärarledda, schemalagda lektioner i skolan cirka 2–3 dagar i veckan. Övriga dagar studerar du via vår webbaserade lärplattform eller i öppen studieverkstad där du kan få handledning och stöd av lärare och specialpedagog. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Distans
Du arbetar självständigt i vår webbaserade lärplattform. Du är välkommen till öppen studieverkstad på skolan, där du får handledning och stöd av lärare och specialpedagog. Vissa obligatoriska praktiska övningar samt examination genomförs på skolan. I vissa kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som du genomför på en arbetsplats.

Lärling
Som lärling tillbringar du största delen av din utbildning i arbetslivet. Det innebär att du har en teoridag i skolan och övriga dagar är du på en arbetsplats med stöd av en yrkesverksam handledare. Utbildningen inleds med en orienteringskurs.


Validering

Du som redan har yrkeserfarenhet, men inga formella betyg, kan genomgå validering och prövning så att du inte behöver studera det du redan kan. Läs mer om validering ››


Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Medborgarplatsen UtbildningsCenter
08-522 506 40
medborgarplatsen@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet
Fridhemsplan UtbildningsCenter
08-522 506 50
stockholm@kui.se